Flytt en dunk – unngå brann

Flytt en dunk – unngå brann

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står for nær ytterveggen. En brann i fasaden kan raskt spre seg inn i selve bygningen og forårsake totalskade. Bildet over er fra Friisebrygga 5 i Porsgrunn som i 2016 fikk...