Boligtilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Under et slik boligtilsyn gir vi også informasjon om brannsikkerhet, samt råd og tips om fyring. Under et boligtilsyn må vi ha...

Feiing

En skorstein som er full av sot og/eller bek gir dårligere trekk og øker faren for brann i skorsteinen. Feiing av skorsteinen din er en lovbestemt tjeneste. I utgangspunktet vil feiing utføres minimum hvert fjerde år, men frekvensen kan ut i fra en faglig vurdering...

Bruk av gass i bolig og hytte

I de fleste hus og hytter oppbevares og brukes det brannfarlig gass og små gassbeholdere. Bruk av gass er normalt sett trygt, men potensialet for brann, eksplosjon og andre ulykker er absolutt tilsted. I dette innlegget forteller vi deg hvordan du kan oppbevare og...

Husk bålforbudet fra 15. april

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt...