Nytt ildsted eller ny skorstein

Nytt ildsted eller ny skorstein

For å unngå pipebrann, og i verste fall brann i boligen, er det viktig at skorstein og ildsted er montert riktig.   Her finner du informasjon om lover og regler som gjelder når du skal montere ildsted eller skorstein. Har du ytterligere spørsmål kan du sende en...
Riktig fyring

Riktig fyring

Nå er det sprengkulde på vei, og mange av oss bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Det er normalt sett ufarlig hvis man fyrer riktig. Fyring med ved krever riktig temperatur, riktig trekk og tørr ved. Alternativet er dårlig forbrenning og...
Boligtilsyn

Boligtilsyn

Feieren har tilsyn på alle boliger med registrerte fyringsanlegg. Her blir det gjort en faglig vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Ved avvik på fyringsanlegg vil eier motta en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet. Forberedelser før...
Feiing

Feiing

All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS. Du vil få en melding på mobilen senest 2 dager før feieren kommer. «Ønsker du å komme i kontakt med feiervesenet, kan du sende e-post til feiervesenet@gbr.no, eller du kan finne kontaktinformasjon til feier i...