Riktig fyring

Riktig fyring

Fyr med tørr ved og riktig trekk Tørr ved gir høyt varmeutbytte, lite sot i pipa og det forurenser mindre. Rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygen og reduserer temperaturen i ovnen. Dette bidrar til dårligere forbrenning og mer uforbrente...
Nytt ildsted eller ny skorstein

Nytt ildsted eller ny skorstein

For å unngå pipebrann, og i verste fall brann i boligen, er det viktig at skorstein og ildsted er montert riktig.   Her finner du informasjon om lover og regler som gjelder når du skal montere ildsted eller skorstein. Har du ytterligere spørsmål kan du sende en...
Riktig fyring

Riktig fyring

Mår det er kaldt ute, er det mange som bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Fyring med fast brensel krever riktig temperatur, riktig trekk, riktig tid og tørt brensel. Dersom et av disse kriteriene ikke er oppfylt vil man få dårlig forbrenning og...
Boligtilsyn

Boligtilsyn

Feieren har tilsyn på alle boliger med registrerte fyringsanlegg. Her blir det gjort en faglig vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten. Ved avvik på fyringsanlegg vil eier motta en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet. Forberedelser før...
Feiing

Feiing

All varsling når feieren kommer skjer elektronisk via SMS. Du vil få en melding på mobilen 2-4 dager før feieren kommer. Her er en sjekkliste om hva huseier skal gjøre før feieren kommer på besøk. Lukke alle luker, spjeld og ovnsdører for å unngå unødvendig sotingsørg...