Boligtilsyn

I tillegg til å feie, besøker også feieren/brannforebyggeren alle hus med piper og ildsteder (peis og ovn) for å sjekke at disse er i orden. Under et slik boligtilsyn gir vi også informasjon om brannsikkerhet, samt råd og tips om fyring. Under et boligtilsyn må vi ha...

Feiing

En skorstein som er full av sot og/eller bek gir dårligere trekk og øker faren for brann i skorsteinen. Feiing av skorsteinen din er en lovbestemt tjeneste. I utgangspunktet vil feiing utføres minimum hvert fjerde år, men frekvensen kan ut i fra en faglig vurdering...

Rehabilitering av skorstein

Skorsteinen blir utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind, og på samme måte som andre bygningsinstallasjoner har også den behov for oppgradering. Har du fått beskjed om å rehabilitere skorsteinen din, er dette fordi brannsikkerheten er svekket og kan...

Riktig fyring

Det er mange som bruker ildstedet sitt til oppvarming og kos innendørs. Det er trygt å gjøre, men husk at risikoen for brann øker om du er uforsiktig eller fyrer feil. Fyring med fast brensel krever riktig temperatur, god trekk og tørr brensel. Hvis ikke får man...

Nytt ildsted eller ny skorstein

For å unngå pipebrann, og i verste fall brann i boligen, er det viktig at skorstein og ildsted er montert riktig.   Her finner du informasjon om lover og regler som gjelder når du skal montere ildsted eller skorstein. Har du ytterligere spørsmål kan du sende en...

Tilsyn og feiing på hytter og fritidsboliger

I 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft. Her kom det frem at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Hytter og fritidsboliger skal dermed feies og føres tilsyn med på lik linje som vanlige...